CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2018 - 2019

   Số lượt truy cập

304035

Thời Khoá biểu
THỜI KHÓA BIỂU SỐ 12 - NĂM HỌC 2015 - 2016  
Đăng ngày: 15/04/2016

 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 12 - NĂM HỌC 2015 - 2016


THỜI KHÓA BIỂU SỐ 11 - NĂM HỌC 2015 - 2016  
Đăng ngày: 02/04/2016

 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 11 - NĂM HỌC 2015 - 2016 (Áp dụng từ ngày 04/04/2016)


THỜI KHÓA BIỂU SỐ 10 - NĂM HỌC 2015 - 2016 (Áp dụng từ ngày 14/03/2016)  
Đăng ngày: 12/03/2016

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 10 - NĂM HỌC 2015 - 2016

(Áp dụng từ ngày 14/03/2016)


THỜI KHÓA BIỂU SỐ 09 - NĂM HỌC 2015 - 2016 (Áp dụng từ ngày 15/02/2016)  
Đăng ngày: 28/01/2016

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 09 - NĂM HỌC 2015 - 2016 (Áp dụng từ ngày 15/02/2016)


THỜI KHÓA BIỂU SỐ 8 - NĂM HỌC 2015 - 2016 (Áp dụng từ ngày 25/01/2016)  
Đăng ngày: 23/01/2016

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 8 - NĂM HỌC 2015 - 2016

(Áp dụng từ ngày 25/01/2016)


THỜI KHÓA BIỂU SỐ 7 - NĂM HỌC 2015 - 2016 (Áp dụng từ ngày 11/01/2016)  
Đăng ngày: 08/01/2016

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 7 - NĂM HỌC 2015 - 2016 (Áp dụng từ ngày 11/01/2016)


THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1 - NĂM HỌC 2015 - 2016 (Áp dụng từ ngày 24/08/2015)  
Đăng ngày: 23/08/2015

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1 - NĂM HỌC 2015 - 2016


 

 


Bản quyền thuộc trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: QL 26 - xã Ninh Phụng - Ninh Hòa - Khánh Hòa
Điện thoại : (058)3620478 - (058)3620125
Fax : (058)620478
Phát triển bởi Cty PSC - ĐT: (08)22171381