• 70063a7e64dfb4f8a69ac811e60e3e32
Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thế Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   02583620125
  • Email:
   nthuy.c3ncthanh@khanhhoa.edu.vn
 • Hà Văn Thọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   02583620125
  • Email:
   hvtho.c3ncthanh@khanhhoa.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều