• 70063a7e64dfb4f8a69ac811e60e3e32

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THỊ XÃ NINH HÒA LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2020-2025

 

Ngày 12/12, Chi bộ trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, và Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ TX Ninh Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Hội nghị được truyền hình trực tiếp đến 47 nghìn cán bộ, đảng viên tham dự tại 356 điểm cầu trong toàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hà Văn Thọ, Bí thư Chi Bộ nhà trường nhấn mạnh: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, và Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ TX Ninh Hòa lần thứ XIX diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để nghị quyết đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống, Chi bộ nhà trường đã xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện với mục đích để cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nhớ lâu và chủ động liên hệ tinh thần, nội dung nghị quyết với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Đồng chí Bí thư Chi bộ đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, gương mẫu, nắm bắt đầy đủ, sâu sắc tinh thần, nội dung của nghị quyết, nhất là những nội dung mới; những khâu đột phá, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới; tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra.

Sau hội nghị quán triệt, mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện nghiêm túc việc viết thu hoạch cá nhân thể hiện nhận thức về những nội dung trọng tâm, nội dung mới của nghị quyết; chú trọng đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện nghị quyết phù hợp với thực tế nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, cá nhân. Đồng thời, tập trung tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả đến các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện nghị quyết.

Cấp ủy cần kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả, tiến hành sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, xử lý những vấn đề mới phát sinh bảo đảm tổ chức thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra. 

 

Không có mô tả.

 

Không có mô tả.

Bài tin liên quan
Hoạt động
Tin tức
Tin đọc nhiều