• 70063a7e64dfb4f8a69ac811e60e3e32

Thông báo về việc cho HS đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Công văn số 1201/UBND-KGVX ngày 12/02/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác chuẩn bị và triển khai phòng, chống dịch bệnh nCoV tại các cơ sở giáo dục; Công văn số 420/SYT-NVY ngày 14/02/2020 của Sở Y tế về việc chuẩn bị và triển khai phòng, chống dịch bệnh nCoV tại các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều