• 70063a7e64dfb4f8a69ac811e60e3e32

Thông báo về việc HS tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 14/02/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 260/SGDĐT-VP về việc cho học sinh đi học lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1329/UBND-KGVX ngày 15/02/2020 về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn như sau

1. Các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên tiếp tục cho học sinh nghỉ học từ ngày 17/02/2020 cho đến hết tháng 02/2020.

2. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo, hướng dẫn của ngành Y tế; đồng thời, đề nghị phụ huynh học sinh tăng cường theo dõi, quản lý chặt chẽ đảm bảo an toàn cho học sinh trong thời gian nghỉ học; tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại gia đình và cộng đồng.

Xem chi tiết:

1. Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh: CV1329_UBND tinh.pdf

2. CV268-thong bao cho HS nghi hoc den het 02-2020i .pdf

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều